Nabídka
 
Kurzy
Kontakt

    

 

Školní Družina

Provozní doba ranní školní družiny je od 6.15 do 7.40 hodin.

 

Odpolední družina je v provozu od 11:50  do 15.00 hodin.

 

Poplatek za školní družinu byl stanoven na 200,- Kč za pololetí.

V rámci školní družiny fungují na škole tyto zájmové kroužky:

Informatika

Anglický jazyk

Taneční kroužek

Hudební kroužek

Dramatický kroužek

Keramika

Náboženství a sportovní kroužek nebyly letos naplněny dostatečným počtem zájemců.

 

Výuku ve školní družině zajišťuje jedna pedagogická pracovnice 
s úvazkem 0,50.

Stanislav Bartheldy