O škole

 Mateřská škola je jednotřídní. Motto mateřské školy zní: „Neotvírat dveře, ale podat klíč“. Učitelky mateřské školy pracují podle Rámcového programu a snaží se rozvíjet osobnost dítěte v pěti oblastech:

 

1. Dítě a jeho tělo

 

2. Dítě a jeho psychika

 

3. Dítě a svět

 

4. Dítě a společnost

 

5. Dítě a ten druhý

 

 

Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 do 15.00 hodin.

 

 

 

Poplatek v mateřské škole byl stanoven na 250,- ( 200,- / 150,-) Kčměsíčně.

Stanislav Bartheldy