O škole

 • Základní škola je dvojtřídní škola, ve které jsou vyučováni  žáci 1. – 5. ročníku.
 •  Vyučování v základní škole začíná od 8.00 hodin.

 

Výuka ve škole

 • Cílem pedagogů této školy je dětem vytvořit příjemné, klidné a tvůrčí prostředí. 1. a 2. ročník je vzděláván podle ŠVP Tvořivá škola, ve kterém je kladen důraz na činnostní učení (tvořivá práce, získávání praktických zkušeností, využívání názorných pomůcek).
 • Ve 3. - 5. ročníku jsou žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola a i zde se samozřejmě využívá činnostního učení.
 • Škola dále využívá svého těsného sepětí s okolní přírodou (vycházky, poznávání i ochrana přírody) a snaží se tak v žácích probudit a prohloubit zájem o environmentální problematiku.

 

 

Projekt EU peníze školám

 • Základní škola Heraltice dokončuje projekt EU peníze školám zaměřený na individualizaci výuky anglického jazyka.
 • Cílem projektu je především podpořit vzdělávání našich žáků v cizím jazyce, jazykové vzdělávání učitelů, vzdělávání učitelů v ICT problematice a v neposlední řadě i vybavení školy potřebnou technikou.
 • V rámci projektu jsme vytvořili 72 digitálních učebních materiálů (36 z ČJ a 36 z M). V případě zájmu o tyto materiály nás můžete kontaktovat na e-mail: zs-heraltice@quick.cz

 

Projekt Síťování škol

 • Základní škola Heraltice je partnerem  i dalšího projektu - ORP Třebíč - síťování škol
 • Cílem projektu je především podpořit vzdělávání žáků s poruchami učení.
 • V rámci projektu působí na škole specializovaní pracovníci - speciální pedagog, psycholog a asistent pedagoga.

Stanislav Bartheldy