Stanislav Bartheldy

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Heraltice, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008946

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 816.261,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

- Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

 

- Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

- Projektový den ve škole

 

- Projektový den mimo školu

 

- Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

 

- Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK

Stanislav Bartheldy