Stanislav Bartheldy

Projekt z prostředků ESF - výzva č. 02_13_022


 

Projekt z prostředků operačního programu pro výzkum a vývoj –

výzva č. 22  - Moderní formy výuky na ZŠ a MŠ Heraltice

 

Od 1. 9. 2016naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Výše finanční podpory je ve výši 466 271,- Kč.

 

Z finančních prostředků hradíme tyto klíčové aktivity:

 

1. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub (mimo výuku) pro min. 6 dětí (min. 2 ohrožení neúspěchem). Minimálně 16 schůzek v období 5 měsíců (1 schůzka=90 minut). Klub má 2 vedoucí. 1x se musí uskutečnit návštěva osobnosti v klubu a den otevřených dveří v klubu. Minimální účast každého žáka: 75%.

2. Chůva – personální podpora v MŠ

Podpora pro 2leté děti (nutno mít alespoň 2 takové děti, musí být ve školce po celou dobu realizace aktivity). Potřebná kvalifikace – SŠ vzdělání (pedagogika, zdravotnictví nebo sociální práce) nebo dle národní soustavy kvalifikací.

3. Odborně zaměřená setkávání a spoluprác

Celkem 12 hodin setkání pro skupinu minimálně 8 rodičů za účasti externího odborníka (v průběhu 1 školního roku).

4. Školní asistent – personální podpora v ZŠ

Nepedagogická podpora pro děti ohrožené školním neúspěchem, (např. z důvodu: nízká motivace ke vzdělávání; dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; nedůslednost ve školní přípravě; kázeňské přestupky; nedůsledné rodičovské vedení; sociokulturně znevýhodněné prostředí. ZŠ musí mít min. 3 takové děti. Potřebná kvalifikace – stejně jako na běžného asistenta pedagoga nebo běžný pedagogický pracovník.

 

 

Stanislav Bartheldy