Výlet do Telče a na hrad Roštejn 2017

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 jsme byli s dětni meteřské i základní školy na výletě v Telči a na hradě Roštejn. Na programu výletu byl program v zábavním centru Panský dvůr v Telči, prohlídka města Telč a na závěr návštěva hradu Roštejn s prohlídkou. Počasí bylo velice teplé, ale dětem se výlet velice líbil.

Stanislav Bartheldy

Stanislav Bartheldy