Dopravní hřiště v Třebíči

Ve středu  3. 9. 2020 proběhla dopravní výchova žáků 3. - 5.ročníku na dopravním hřišti v Třebíči. Nejprve se děti věnovaly teorii v učebně a pak si získané zkušenosti mohly vyzkoušet prakticky jako cyklisté nebo jako chodci. Na dopravní hřiště děti pojedou ještě na jaře a úspěšní řešitelé testů obdrží řidičský průkaz cyklisty. Doufejme, že nám to nepřekazí nějaká mimořádná událost jako v minulém školním roce.

Stanislav Bartheldy

Stanislav Bartheldy