Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V úterý 1. září 2020 jsme slavnostně zahájili další školní rok. I ve složité době s nám podařilo přivítat ve škole nové prvňáčky. Teď máme ve škole 20 dětí, stále ještě ve dvou třídách. Na úvod všechny přivítal pan ředitel Stanislav Bartheldy a paní učitelka Barbora Ježková. Všem dětem popřáli oba hodně úspěchů. Doufáme, že se bude dětem v moderně vybavené škole líbit.

Stanislav Bartheldy

Stanislav Bartheldy