Pálení čarodějnic

Počasí nás tentokrát vypeklo, pršelo a byla i zima a tak jsme se rozhodli pro mokrou variantu.Plnění úkolů a soutěže jsme přesunuli do školní tělocvičny. Špekáčky nám připravily hodné paní kuchařky v troubě na plechu a na závěr jsme se dívali na film s čarodějnou tématikou. Doufejme, že za rok bude počasí přívětivější.

Stanislav Bartheldy

Stanislav Bartheldy