V pátek 2. 10. 2020 navštívili žáci ZŠ ekologické centrum Chaloupky-Baliny. Pro žáky naší ZŠ byl připraven program s názvem Les. Žáci byli rozděleni do skupin podle věku a věnovali se různým činnostem přímo v přírodě a také některým úkolům v učebně..Program byl velice zajímavý a všem dětem se moc líbil.

Stanislav Bartheldy

Stanislav Bartheldy