Projektový den mimo školu - Jihlava 2019

V pátek 25. 10. navštívili děti naší MŠ a žáci ZŠ krajské město Jihlava. V rámci této návštěvy pro ně byl připraven i výukový program v ZOO Jihlava. Tématem bylo cestování po celém světě, poznávání světadílů, poznávání fauny, flory a spousta dalších zajímavostí za světa zvířat.

Stanislav Bartheldy

Stanislav Bartheldy